Algemene Voorwaarden - De Beautycase

 

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Beautycase en een cliënt waarop De Beautycase deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen schoonheidssalon

 • De schoonheidsspecialiste van De Beautycase zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden gemeld.

 • De schoonheidsspecialiste van De Beautycase is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan schoonheidsspecialiste

 • De schoonheidsspecialiste van De Beautycase zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Aansprakelijkheid

 • De Beautycase is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van De Beautycase is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • De Beautycase is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

Geheimhouding

 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling en / of ieder andere vorm van communicatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Betaling 

De Beautycase vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per online bankieren te voldoen.

 

Beschadiging en diefstal

De Beautycase heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Beautycase meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Afspraak afzeggen

 • Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld, dit kan via telefoon 045-5421340 (evt. voicemail).
 • Zegt u korter dan 24 uur van te voren af, of u bent uw afspraak vergeten, ben ik helaas genoodzaakt de ingeboekte behandeling in rekening te brengen. Cadeaubonnen/acties of aanbiedingen komen te vervallen.

 

Overige zaken

 • Behandeling en verkoop uitsluitend op telefonische afspraak.
 • Vanwege de gewenste rust en ontspanning vragen wij u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn zich aan de afgesproken tijd te houden. Hierdoor zijn ook wij in staat ons aan de overeengekomen tijden te houden met de klanten die voor en/of na u komen.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte producten te retourneren, dit om de garantie te kunnen geven dat alle producten nieuw/niet gebruikt zijn.
 • Alle aanbiedingen zijn tijdelijk geldig, zolang actie voorraad strekt.

Maak jouw eigen website met JouwWeb